Karta weryfikacji dla projektu Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) przy ZSP nr 4 i ZSP nr 2 oraz szkolenia RKO z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców dzielnicy (2022/KAR/0011)

Imię: Dawid
Nazwisko: Całkowski
E-mail: d.calkowski@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Wymaga uzupełniania listy poparcia i mapki - 25.02.2022 r.
Poprawki przesłano i wdrożono - 08.03.2022 r.
Data publikacji: 2022-03-08 11:30