Karta weryfikacji dla projektu Nowa ścieżka rowerowa na początku ulicy Świętojańskiej – na odcinku od Partyzantów do Piłsudskiego (2022/WSM/0012)

Imię: Magdalena
Nazwisko: Warmowska
E-mail: m.warmowska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


01.03.2022 r. Autor dostarczył listę poparcia.
24.02.2022 r. Wniosek powinien zostać uzupełniony o brakującą listę poparcia z podpisami mieszkańców dzielnicy, w której został złożony.
Data publikacji: 2022-03-01 10:44