Zgłaszanie projektów

Weryfikacja projektów

Wyniki weryfikacji

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Witamy w elektronicznym systemie obsługi projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 w Gdyni!

Za pomocą tej strony możesz złożyć projekt dzielnicowy lub miejski do tegorocznej edycji BO i przeglądać projekty, które złożyli inni mieszkańcy.

Obecnie zakończył się etap składania wniosków i trwa ich weryfikacja, która ma na celu sprawdzenie, czy zgłoszone projekty będą możliwe do realizacji. Etap ten potrwa do 27 czerwca 2024 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące edycji Budżetu Obywatelskiego 2024 znajdziesz na stronie bo.gdynia.pl.

W razie pytań lub wątpliwości napisz do nas na adres bo@gdynia.pl lub zadzwoń pod numer 58 727 39 10.

Zespół Budżetu Obywatelskiego

Laboratorium Innowacji
Społecznych