Mobilny serwis rowerowy, wycieczka rowerowa i warsztaty kreatywne dla dzieci w Bibliotece Wzgórze. (3)

Zweryfikowany pozytywnie
Bogusława Jasek
projektodawca

Skrócony opis projektu

Proponujemy działania, które mają na celu integrację środowiska lokalnego przez działania kulturalno-rekreacyjne dla mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana w różnym wieku. Projekt łączy działania w Bibliotece Wzgórze – centrum kulturalnym dzielnicy i działania na świeżym powietrzu, promujące zdrowy tryb życia, a wszystko to wokół tematyki rowerowej.

Wydarzenia będą tłumaczone na PJM

Planowane działania:
- Warsztaty rowerowe z mobilnym punktem serwisowym
- Warsztaty tworzenia historii i ilustracji dla dzieci (bazujące na teatrze kamishibai)
- Wycieczka rowerowa
- Piknik z prezentacją prac opowieści stworzonych podczas warsztatów
- Zakup skrzynki butai i plansz teatru kamishibai


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wzgórze Św. Maksymiliana

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

sport i rekreacja, kultura


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Proponujemy działania, które mają na celu integrację środowiska lokalnego poprzez zaproponowanie działań kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana w różnym wieku. Projekt łączy działania w Bibliotece – centrum kulturalnym dzielnicy i działania na świeżym powietrzu, promujące zdrowy tryb życia.

Sercem projektu jest rower i związane z nim aktywności - rekreacyjne i kulturalne.

Działania rozpoczniemy wiosną. Tworząc mobilny rowerowy punkt serwisowy chcemy zachęcić mieszkańców dzielnicy do korzystania z rowerów umożliwiając bezpłatne przygotowanie ich do sezonu. Dla uczestników warsztatów rowerowych zapewniona będzie chemia rowerowa, narzędzia i stojaki rowerowe. Możliwe będzie samodzielne wykonanie naprawy roweru pod okiem specjalistów. Warsztat będzie dostępny dla różnych rodzajów rowerów, w tym dla rowerów trójkołowych i tandemów. W czasie warsztatów poruszone zostaną zagadnienia techniczne a także ciekawostki dotyczące nowinek rowerowych. Mobilny rowerowy punkt serwisowy będzie działał przez 4 godziny.

Gdy rowery będą już gotowe do drogi, chcemy zaproponować mieszkańcom Wzgórza udział w wycieczce rowerowej przez urokliwe okolice Gdyni z lokalnym przewodnikiem. Trasa zostanie zaplanowana w sposób umożliwiający uczestnictwo osobom o różnym poziomie umiejętności rowerowych i wieku. Wycieczka zakończy się piknikiem.

Do roweru chcemy odnieść się również z perspektywy kulturalnej. Odwołamy się do starej, japońskiej tradycji teatru kamishibai. Aktor przemierzał kraj na rowerze, a po dotarciu do odległych miejscowości wyciągał skrzynkę butai, umieszczał ją na bagażniku swojego roweru i prezentował karty obrazujące snutą przez niego opowieść. Planujemy zakup skrzynki butai z planszami opowieści, między innymi o Kazimierzu Nowaku i jego słynnej wyprawie rowerowej przez Afrykę. Opowieści zostaną zaprezentowane w czasie pikniku kończącego wycieczkę rowerową. Po zakończeniu projektu skrzynka butai i karty z opowieściami zostaną przekazane Bibliotece Wzgórze.

Chcąc aktywizować twórczo dzieci mieszkające na Wzgórzu proponujemy również warsztaty tworzenia historii i ilustracji, w czasie których powstanie opowieść w formie teatru kamishibai, którą uczestnicy warsztatów zaprezentują w trakcie pikniku. W czasie warsztatów będziemy korzystać z kart dedykowanych do tworzenia opowieści kamishibai, których zakup uwzględniamy w budżecie. Zauważając małą dostępność działań twórczych dla dzieci Głuchych, chcemy zaprosić je do uczestnictwa w warsztatach. Warunkiem pełnego zrozumienia się uczestników władających różnymi językami (polskim i polskim językiem migowym-PJM) jest obecność w czasie warsztatów tłumacza PJM. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Wzgórze, a w przypadku zgłoszenia się osób, o ograniczonej mobilności spotkania zostaną przeniesione do dostępnej architektonicznie Biblioteki Wiedzy. Planujemy trzy spotkania po dwie godziny.

Mając na uwadze, że praca twórcza w grupie tworzącej opowieść w formie teatru kamishibai będzie odbywać się w grupie dwujęzycznej i dwukulturowej, proponujemy, aby zajęcia poprzedziły warsztaty integrujące. Przeprowadzenie ich pozwoli lepiej poznać się uczestnikom, wzmocnić ich umiejętności społecznie i komunikacyjne, co ułatwi prowadzenie samych warsztatów artystycznych. W czasie zajęć obecny będzie tłumacz PJM. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Wzgórze, a w przypadku zgłoszenia się osób, o ograniczonej mobilności spotkanie zostanie przeniesione do dostępnej architektonicznie Biblioteki Wiedzy. Panujemy jedno spotkanie trwające dwie godziny.

Projekt zakończymy piknikiem. Będzie to okazja do spotkania uczestników wycieczki, warsztatów i mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana. Organizatorzy zapewnią ognisko i drobny poczęstunek dla uczestników. Bedzie to świetna okazja, aby podzielić się wrażeniami z wycieczki. Piknikowi będą towarzyszyły przedstawienia teatru kamishibai - stworzone przez dzieci w czasie warsztatów i prezentowane z plansz zakupionych w ramach projektu. Obecny będzie tłumacz PJM. Z powodu braku na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana znanych nam miejsc dedykowanych podobnym wydarzeniom, proponujemy zorganizowanie pikniku w sąsiadującym ze Wzgórzem Redłowem - na Polance Redłowskiej. Będziemy również starali się znaleźć inne miejsce na terenie dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana, w którym można zorganizować piknik, tak aby działania projektowe realizowane były na obszarze Wzgórza.

W mediach społecznościowych zostanie utworzona strona projektu. Pozwoli to na lepszą promocję projektu, a także śledzenie przez mieszkańców Gdyni działań projektowych. Strona w SM jest elementem bezkosztowym, dlatego nie umieszczamy jej w budżecie projektu.

Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Czas pandemii ograniczył możliwość spotkań i aktywności fizycznej. Projekt promuje aktywny wypoczynek przez jazdę rowerem i spotkania na świeżym powietrzu. Znając potrzeby mieszkańców dzielnicy wiemy, że ta aktywność to najlepszy sposób na integrację osób z różnych z grup wiekowych. Nie zapominając o kulturalnych potrzebach mieszkańców, planujemy warsztaty kreatywne dla dzieci odnoszące się do teatru na rowerze - teatru kamishibai. Wydarzenia będą tłumaczone na PJM, by zwiększyć ich dostępność.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Warsztat o tematyce rowerowej- mobilny serwis rowerowy – 4 godz2500 zł
2Warsztaty tworzenia historii i ilustracji dla dzieci 3 spotkania x 2 godz x 300 1800 zł
3Zajęcia integrujące dla uczestników warsztatów dla dzieci 2 godz x 300600 zł
4Organizacja przejazdu rowerowego i pikniku 600 zł
5Ognisko – materiały na ognisko + poczęstunek 300 zł
6Wynagrodzenie dla tłumacza polskiego języka migowego (warsztaty)1500 zł
7Zakup skrzynki butai, plansz z opowieściami i materiałów do tworzenia opowieści 550 zł
8Promocja (materiały drukowane + media społecznościowe + zaproszenia dla uczestników tłumaczone na polski język migowy) 700 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 8550 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy