"Hala Sztuki- Sztuka Hali"- Projekt artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Cyprian Ożóg-Orzegowski (Cyppin@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt miejski HALA SZTUKI - SZTUKA HALI jest okazją do poznania Gdyńskich Hal Targowych oraz twórczego uczestnictwa w powstawaniu unikatowej publikacji, opartej zarówno na przesłankach historycznych, jak również tych dotyczących najnowszej historii miejsca. Projekt ten daje możliwość międzypokoleniowego dialogu pomiędzy mieszkańcami Gdyni, opartego o wspólne poszukiwania materiałów archiwalnych oraz zaangażowanie się w powstawanie projektu na różnych jego etapach. HALA SZTUKI - SZTUKA HALI jest wnikliwym spojrzeniem na dziedzictwo kulturowe emblematycznego miejsca w naszym mieście - żyjącego organizmu, jakim jest hala. Projekt zakłada również poszukiwania wizji przyszłości Hal.


Charakter projektu

Miejski

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu, kultura


Lokalizacja projektu - Adres

Wójta Radtkego 36, 81-355 GdyniaPolska

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Miejska Hala Targowa


Numery i obręby działek

226201_1.0026.984, ŚRÓDMIEŚCIE
226201_1.0026.985, ŚRÓDMIEŚCIE
226201_1.0026.986, ŚRÓDMIEŚCIE
226201_1.0026.988, ŚRÓDMIEŚCIE
226201_1.0026.989, ŚRÓDMIEŚCIE
226201_1.0026.990, ŚRÓDMIEŚCIE

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

HALA SZTUKI - SZTUKA HALI jest wieloetapowym projektem artystyczno - badawczym służącym doglębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. Myślą przewodnią będzie zaangażowanie mieszkańców w życie i historię Gdyńskich Hal Targowych, poprzez zwrócenie uwagi na istniejące na terenie hal obiekty, zabytki, ludzi, artystów i handel, a także odwołanie się do jej tradycji, historii, kultury i przywołanie symboli.
Poszczególne etapy zadania zakładają:
1 Dogłębną wizję lokalną: spacery z przewodnikami, kwerendy - pozyskiwanie materiałów historycznych, wywiady z kupcami i innymi pracownikami Hal Targowych. Materiały te posłużą do stworzenia próby określenia tożsamości tego wyjątkowego na skalę kraju miejsca. Rezultatem tego etapu będą konsultacje z wybranymi artystami, w celu stworzenia 6 instalacji artystycznych inspirowanych historią Hal Targowych. Instalacje te rozmieszczone będą w wybranych miejscach w obrębie Hal Targowych.
2 Warsztaty z kupcami na temat estetyzacji przestrzeni - pracownicy Hal Targowych będą zgłębiać wiedzę z zakresu rewitalizacji i estetyzacji podobnych miejsc. To zadanie ma pokazać efekty zmian wizerunkowych podobnych obiektów na przestrzeni lat oraz pomóc wprowadzić dobre praktyki estetyzacyjne we własnym zakresie.
3 Projekt i realizacja wydawnictwa artystycznego, przedstawiającego aspekty historyczne, miastotwórcze i społeczne Hal Targowych, w oparciu o zasoby stanowiące wynik kwerend, jak i pochodzące z prywatnych archiwów zdjęcia i zapisy. Na potrzeby takiego wydawnictwa powstał już, rozwijający się w Halach Targowych projekt Szyldex, który ma za zadanie gromadzić dokumentację istniejących szyldów i reklam różnorakich działalności na terenie hal. Szyldex jest próbą przyjrzenia się inwencji twórczej pracowników hal i szerszego spojrzenia na tematykę specyficznej estetyki tego miejsca.
4 Muzyka hal- czyli dokumentacje dźwięków hal i inspirowane nimi koncerty lub innego rodzaju formy muzyczne- dla tej części projektu założenie budowy systemu audio na Hali umożliwiającego ekspozycje dźwięku.
Ważną częścią projektu będą warsztaty z mieszkańcami Gdyni polegające na rejestracji “brzmienia” Gdyńskich Hal Targowych. Warsztaty, prowadzone przez Michała Miegonia, będą edukowały mieszkańców zarówno z kontekście rejestracji dźwięków za pomocą łatwo dostępnej technologii jak i w zakresie rytmu, odczuwania danych częstotliwości a wreszcie - procesu mixu dźwięków i utworów.
Warsztaty mają na celu zainspirowanie mieszkańców do wyostrzenia swoich zmysłów oraz wrażliwości na otoczenie w kontekście lokalnej historii, przemian zachodzących w obrębie śródmieścia Gdyni oraz edukację związaną z nowymi technologiami w zakresie rejestracji dźwięku.
Zarejestrowane przez mieszkańców dźwięki staną się podstawą stworzonego brzmieniowego kolażu będącym autorskim portretem hali stworzonym wraz z prowadzącym warsztaty i mieszkańcami. Materiał zostanie wydany na płycie cd w ilości 1000 egzemplarzy cd (500 Cd sprzedaż, 500 Cd cele promocyjne).
Po zakończeniu warsztatów odbędzie się koncert wraz z uczestnikami warsztatów przy wejściu do hali łukowej. Zarejestrowany i wyprodukowany kolaż stanie się również podkładem audio emitowanym przez radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych w wybrane dni tygodnia.
Oprócz koncertu finałowego odbędą się trzy występy artystów zaproszonych przez Stowarzyszenie Halo Kultura, których tematem będzie autorski obraz Gdyńskich Hal Targowych. Zaproszeni artyści, wywodzący się z kręgu muzyki elektronicznej i alternatywnej, wykonają tematyczne występy z wykorzystaniem dźwięków infrastruktury lub zainspirowane historią obiektu.

5 Działania związane z wizją zagospodarowania przestrzeni Zespołu Gdyńskich Hal Targowych.
- Organizacja cyklu warsztatów architektonicznych skupiających się wokół różnych przestrzeni Zespołu Gdyńskich Hal Targowych. Efektem warsztatów mogą być elementy małej architektury wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Organizacja konkursu urbanistyczno-archtektonicznego - Wizja Przyszłości Zespołu Gdyńskich Hal Targowych. Konkurs miałby za zadanie odpowiedzieć na pytanie jaką funkcję i formę mogłoby mieć to miejsce za 20-50-100 lat tak by z jednej strony uszanować zabytkowy charakter budynku oraz ludzi związanych pracą w nim czasem od kilku pokoleń, a z drugiej strony zapewnić możliwość rozwoju i najwyższych standardów funkcjonalnych przestrzeni, jakie powinny mieć obiekty w centrum dynamicznie rozwijającego się miasta.

6 Całość projektu będą suplementowały gadżety popularyzującę historię hal targowych zarówno w historycznym jak i dźwiękowym aspekcie. Planowana jest produkcja następujących produktów:
- głośników bluetooth z wygrawerowanym logiem Halo Kultura oraz logiem “Hala Radio” (kultowy -radiowęzeł Gdyńskich Hal Targowych)
- Piórników z logiem Hala Radio
- Limitowanej serii plakatów z wybranymi szyldami wybranych punktów usługowo-handlowych z Gdyńskich Hal Targowych
- Pendrive’a z wgranym tekstami napisanymi przez dziesięciu gdyńskich artystów poświęconymi ich wizji oraz osobistemu spojrzeniu na Gdyńskie Hale Targowe.
- i inne

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat Gdyńskich Hal Targowych, poszukiwanie historii i inspiracji artystycznych w życiorysach kupców i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie przyszłość Hal w nowej rzeczywistości XXI wieku poprzez język sztuki.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby:
- budowania więzi z miejscem w celu identyfikowania się z nim mieszkańców,
- dbania o swoje bliskie otoczenie w celu jego zachowania i zindywidualizowania,
- kształtowanie lokalnego patriotyzmu

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Pogadanki, spotkania, warsztaty prowadzone przez historyka. 6000 zł
2Praca historyka - przygotowywanie materiałów3000 zł
3Materiały i dokumentacja po spotkaniach. 3000 zł
4Spacery po Hali z udziałem historyka.3000 zł
5Spacery po Hali z artystami, architektami i specjalistami.6000 zł
6Materiały i dokumentacja spacerów3000 zł
7Warsztaty fotograficzne8000 zł
8Materiały na warsztaty5000 zł
9Materiały i dokumentacja warsztatów1000 zł
10Zajęcia plastyczne 7000 zł
11Materiały na zajęcia plastyczne4500 zł
12Materiały i dokumentacja zajęć1500 zł
13Warsztaty pod kierunkiem moderatora/specjalisty z obszaru społeczno-twórczego 6500 zł
14Wykonanie map sentymentalnych hali6000 zł
15Wykonanie szkiców koncepcyjnych projektów-identyfikacji wizualnej hali9000 zł
16Wykonanie dzieł przez 3 artystów plastyków dla 6 lokalizacji na hali- prace koncepcyjne i projektowe12000 zł
17Wykonanie dzieł przez 3 artystów plastyków dla 6 lokalizacji na hali- realizacja120000 zł
18Wykonanie projektu i wydruk albumu o Hali.40000 zł
19Stworzenie utworów muzycznych inspirowanych Halą- warsztaty, 4 koncerty i wydanie płyty.45000 zł
20Wykonanie instalacji audio umożliwiającej odpowiednią oprawę instalacji muzycznych.75000 zł
21Promocja projektu- Stworzenie pod strony www projektu w ramach portalu wydziału Kultury. 5000 zł
22Obsługa graficzna projektu8000 zł
23Administrowanie mediami społecznościowymi przez czas trwania projektu -8000 zł
24Koordynacja projektu10000 zł
25Materiały- bannery, ulotki. 2000 zł
26Wystawa zbiorcza projektu.15000 zł
27Gadgety z projektu dla mieszkańców. Koszulki, kubki długopisy, ołówki, notesy etc. 15000 zł
28Wynajem powierzchni na potrzeby warsztatów i spotkań. 12000 zł
29Warsztaty architektoniczne15000 zł
30Materiały na warsztaty architektoniczne15000 zł
31Konkurs urbanistyczno-architektoniczny100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 569500 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy