Karta weryfikacji dla projektu "Hala Sztuki- Sztuka Hali"- Projekt artystyczno-badawczy służący dogłębnemu poznaniu Gdyńskich Hal Targowych oraz opisaniu historii tego miejsca językiem sztuki. (OGM/0012)

Imię: Magdalena
Nazwisko: Warmowska
E-mail: m.warmowska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


15.03.2021r. Oświadczenie właściciela praw autorskich zostało uzupełnione.
11.03.2021r. W projekcie należy uzupełnić oświadczenie właściciela praw autorskich do koncepcji zawartej w projekcie.
Data publikacji: 2021-03-15 12:15