Zieleń ozdobna przy Pomniku Ofiar I Wojny Światowej - ul. Działdowska 12 (1)

Projekt wybrany w głosowaniu
Izabela Nieżorawska
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zadbanie o otoczenie najstarszego pomnika w Gdyni - Pomnika Ofiar I Wojny Światowej. Pomnik został w 2019 r wpisany do rejestru zabytków, a w 2020 roku zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, współfinansowane przez miasto. Chcielibyśmy teraz zadbać o otoczenie pomnika, i zaprojektować od strony ulicy piękną zieloną rabatę z ozdobnymi krzewami, kwiatami i trawami która podkreśli rangę tego miejsca oraz zwróci uwagę mieszkańców i przechodniów na ten wyjątkowy monument.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Leszczynki

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Działdowska 12,

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Skwerek i teren zielony przy ul. Działdowskiej 12, przy którym znajduje się pomnik Ofiar I wojny światowej


Numery i obręby działek

działka nr 808 i 960, , obręb Leszczynki

Własność działek

M. Gdynia, parafia

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu jest zadbanie o otoczenie najstarszego pomnika w Gdyni - Pomnika Ofiar I Wojny Światowej, który 100 lat temu został ufundowany przez mieszkańców Chyloni. Pomnik z uwagi na swą wartość został w 2019 r wpisany do rejestru zabytków, a w 2020 roku zostały przeprowadzone prace konserwatorskie, współfinansowane przez miasto, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie walorów estetycznych pomnika. Chcielibyśmy teraz zadbać o otoczenie pomnika, i zaprojektować od strony ulicy piękną zieloną rabatę z ozdobnymi krzewami, kwiatami i trawami która podkreśli rangę tego miejsca oraz zwróci uwagę mieszkańców i przechodniów na ten wyjątkowy monument.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest zadbanie o otoczenie najstarszego pomnika w Gdyni - Pomnika Ofiar I Wojny Światowej ufundowanego przez mieszkańców Chyloni. Pomnik z uwagi na swą wartość został w 2019 r wpisany do rejestru zabytków, a w 2020 roku zostały przeprowadzone prace konserwatorskie. Chcielibyśmy teraz zadbać o otoczenie pomnika, i zaprojektować od strony ulicy piękną zieloną rabatę która podkreśli rangę tego miejsca i zwróci uwagę przechodniów na monument znajdujący się w głębi działki.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, wymiana gleby 8,9 m2 x 50445 zł
2przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby 20 m2 x 35 zł700 zł
3wywóz odpadów zielonych 15 m3 - 3 tony x 300 zł900 zł
4sadzenie bylin i traw ozdobnych do 9szt/m2 + podłoże 20 m2 x 180 zł3600 zł
5sadzenie krzewów + podłoże i nawóz 8,9 szt x 72 zł641 zł
6ściółkowanie 28,9 m2 x 22zł636 zł
7tablica informacyjna1000 zł
8pielęgnacja przez okres 3 lat - 30 % z 6921,6 zł2078 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 10000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy