Karta weryfikacji dla projektu Zieleń ozdobna przy Pomniku Ofiar I Wojny Światowej - ul. Działdowska 12 (LES/0009)

Imię: Urszula
Nazwisko: Majewska
E-mail: u.majewska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


---
Data publikacji: 2021-03-02 11:29