Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno - rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku. (2)

Projekt niewybrany w głosowaniu
IreneuszT (iraz2@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zainstalowanie oświetlenia przy ogrodzeniu od strony przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48. Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno - rekreacyjnego ( park kieszonkowy ) z modernizacją placu zabaw wraz z umieszczeniem ścieżki edukacyjnej z elementami małej architektury.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Obłuże

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Gdynia, ul. Unruga 86/88

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacjiNumery i obręby działek

294, 299, 302, 308, 309

Własność działek

M. Gdynia, spółdzielnia

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada zainstalowanie oświetlenia wzdłuż ogrodzenia z terenu przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48. Jest to miejsce bardzo newralgiczne, gdzie wieczorem a szczególnie w porach jesienno – zimowym przechodnie ( uczniowie, przedszkolaki, ich rodzice, mieszkańcy górnego tarasu ul. Podgórskiej ) mają problemy aby bezpiecznie tamtędy przejść ze względu na nietypową konstrukcję chodnika i znajdujące się w chodniku drzewa.
Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno - rekreacyjnego.
Wykorzystując już tam istniejące walory tego miejsca potrzebna jest jego modernizacja przez uporządkowanie terenu oraz nasadzenie roślinności wraz z wytyczeniem ścieżek, przy których znajdowałyby się tablice edukacyjne
Przykładowe ekspozycje, które miałyby się znaleźć na terenie parku:
1. Gra edukacyjna - Labirynty Natury | „Znajdź moją mamę”
2. Tratwa sprawnościowa |
3. Gra edukacyjna | „Spalaj razem z nami”
4. Gra edukacyjna - Wrzutki | „Jaki to ptak”
5. Wiata przyodnicze | „Przyrodnicze koło wiedzy”
6. Tablica edukacyjna | tematyka - do wyboru
7. Gra edukacyjna - Labirynty natury | „Wiem co jem w lesie”
8. Cymbały | „Leśny xylofon”
9. Obserwator sprawnościowy |
10. Gra edukacyjna - Światowid | „Drzewa leśne”
11. Skocznia | „Leśne rekordy”
Dodatkowo scieżka edukcyjna wzbogacona zostałaby o kładkę nad zagłębieniem i bramke wejściową.
W ramach projektu parku edukacyjno - rekreacyjnego wskazane jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych, co dałoby możliwości zwiększenia atrakcyjności tej przestrzeni.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Zainstalowanie oświetlenia przy ogrodzeniu od strony przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48 ma na celu stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców dzielnicy. Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno - rekreacyjnego ( park kieszonkowy ) z modernizacją placu zabaw wraz z umieszczeniem ścieżki edukacyjnej z elementami małej architektury.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1OŚWIETLENIE BUDOWA SIECI: Koszt: Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 50 mb Kanalizacja kablowa 50 mb Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu 50 mb Badania i pomiary (badanie linii kablowej, pomiary natężeń oświetlenia) 2 komp. 15000 zł
2ELEMENTY OŚWIETLENIA: Koszt: Słup oświetleniowy + lampa (oprawa oświetleniowa LED) Uziemienie 2 kompl. Rozdzielnica elektryczna 1 szt. 22000 zł
3DOKUMENTACJA I POZWOLENIA :Koszt: Projekt budowlany i wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, uzyskanie decyzji administracyjnych i in. 12000 zł
4PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część edukacyjna PRACE PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWYWANIE TERENU: Koszt: Usuwanie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm 30 zł x 30 m2 ( 900 zł ) Niwelacja terenu (głębokość do 30 cm) 30 zł za 10 m2 ( 600 m2 ) – 1800 zł Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 180 zł x 25 m3 4500 zł Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby 30 zł za 100 m2 ( 3000 zł )Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, wymiana gleby 50 zł za 100 m2 ( 5000 ) Wywóz odpadów zielonych 300 x 2 t ( 600 )15800 zł
5TRAWNIKI: Koszt: Nowy trawnik z siewu (na skarpie) + częściowa wymiana ziemi 35 zł 200 m2 ( 7000 ) Renowacja trawnika 7 zł za 200 m28400 zł
6KWIATY, TRAWY OZDOBNE: Koszt: Sadzenie cebul kwiatowych małych (krokusy i tulipany i żonkile) 5 m2 x 220 zł ( 1100 zł ) Sadzenie cebul kwiatowych dużych (hiacynty i czosnki) 5 m2 x 300 zł ( 1500 zł ) . Sadzenie bylin + podłoże, bez przygotowania terenu 10 m2 x 110 zł ( 1100 zł ) Sadzenie traw ozdobnych, bez przygotowania terenu 10 m2 x 150 zł ( 1500 zł ) 5200 zł
7KRZEWY I DRZEWA: Koszt: Sadzenie pnączy + podłoże, nawóz 30 zł x 40 szt.( 1200 zł ) Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże, nawóz 40-50 zł x 50 szt. ( 2250 zł ) Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz od 72 zł x 40 szt. ( 3000zł )6450 zł
8ŚCIÓŁKOWANIE: Koszt: Kora bez agrwłókniny 22 zł x 200 m2 ( 4400 ) Kamień polny płukany 30 m2 x 32 zł ( 960 ) 5360 zł
9Ścieżka żwirowa bez krawężników 125 m2 x 220 zł27500 zł
10ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - Zielona klasa Tablice edukacyjne plus pomost kładka i brama na ścieżkę. Transport i montaż68550 zł
11DOKUMENTACJA I POZWOLENIA: Projekt:15000 zł
12PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część rekreacyjna Naprawa i odświeżenie istniejących urządzeń na starym placu zabaw10000 zł
13Wymiana zniekształconych i niebezpiecznych gumowych płyty podłoża na starym placu zabaw. Powierzchnia 23m x 8m ok. 184 m2 82800 zł
14Powiększenie placu o nowe miejsce do ćwiczeń z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową pod urządzeniami. Koszt 350 zł x 184 m2 ( 64400 )64400 zł
15Postawienie dodatkowych, nowych urządzeń do street workout i parkour na nowym miejscu do ćwiczeń88000 zł
16Elementy małej architektury Ławka bez oparcia 500 zł x 6 szt. = 3000 Tablica informacyjna z regulaminem 1 500 zł x 1 szt. = 1500 Kosz na śmieci 920 zł x 2 szt. = 1840 Stojak rowerowy typu „U” 1 200 zł x 1 szt. = 12007540 zł
17Dokumentacja projektowa15000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 469000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy