Karta weryfikacji dla projektu Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno - rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku. (OBL/0001)

Imię: Marta
Nazwisko: Wieczorek
E-mail: m.wieczorek@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


26.02.2021 Zgodnie z informacją podaną przez autora, działka 298 została wpisana omyłkowo.

Należy uzupełnić wniosek o zgodę właściciela działki nr 298.
Data publikacji: 2021-03-04 12:59