Stworzenie miejsca edukacji ekologicznej w istniejącym Otwartym Ogrodzie Społecznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (2)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Małgorzata Sokołowska
projektodawca

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest stworzenie łatwo dostępnego dla mieszkańców Gdyni Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE), gdzie można dotknąć i zobaczyć eko-rozwiązania takie jak uzyskiwanie energii ze słońca czy odzyskiwanie wody z deszczówki. Gdzie każdy może skorzystać z dobrodziejstw ogrodu: relaksując się, kosztując owoce, bądź wziąć udział w tworzeniu tego miejsca poprzez prace porządkowe, sadzenie swoich warzyw, ziół czy pomoc przy stawianiu płotu.
CEE jest projektem pilotażowym, który może stać się przykładem dla innych placówek oświatowych, w jaki sposób stworzyć na swoim terenie przyjazne miejsce do warsztatów, spotkań, wymiany informacji w celu propagowania edukacji proekologicznej.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna, edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 23 (SP23) jest zlokalizowana w centrum dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana w Gdyni, w sąsiedztwie pasa nadmorskiego i Rezerwatu Kępa Redłowska. Na terenie szkoły znajduje się duża zielona przestrzeń łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dzięki przychylności władz szkoły (zgoda dyrekcji na projekt) i zaangażowaniu wielu mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pomocy małych lokalnych przedsiębiorców powstał tam Otwarty Ogród Społeczny (https://www.facebook.com/OOSSP23Gdynia). To miejsce idealnie nadaje się do celów edukacji ekologicznej zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców Gdyni.


Numery i obręby działek

nr 1090, obręb Wzgórze św. Maksymiliana

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu jest stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w istniejącym Otwartym Ogrodzie Społecznym (OOS) na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni (SP23). Będzie to wielofunkcyjna przestrzeń przeznaczona na: edukację ekologiczną i rekreację dla mieszkańców Gdyni i okolic. Niezwykle istotnym elementem tego projektu jest wspieranie i wytwarzanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez integrację obywatelską, wspólne tworzenie przestrzeni, partycypację oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Do tej pory teren został uprzątnięty, wyczyszczony z niebezpiecznych elementów, przygotowany pod nasadzenia warzyw i owoców. Większość prac zostałą wykonana w ramach wolontariatu przez mieszkańców, harcerzy, Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) oraz społeczność szkolną. W ramach projektu planujemy wykorzystać nieużytki – stare fundamenty, pozostałości po domkach letniskowych znajdujących się niegdyś na zielonym ternie szkolnym. Teraz posłużą one do postawienia szklarni oraz wiat, w których będą możliwe spotkania. Jest to działaniem w duchu ZERO WASTE czyli bez odpadów, dodatkowo znacznie obniża koszty projektu. Niepotrzebne są bowiem ani plany architektoniczne ani wykonanie podmurówek pod obiekty.
Z przestrzeni będą mogli korzystać wszyscy, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z dobrodziejstw ogrodu jak owoce, warzywa czy zioła. To miejsce, gdzie strach przed nieznanym, zastępuje ciekawość i możliwość osobistego doświadczenia rozwiązań ekologicznych dostępnych obecnie na rynku.
Dzięki takim rozwiązaniom umożliwiamy naszym dzieciom prawdziwą edukację poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów, włączając smak, zapach, dotyk. Co najważniejsze obecnie, edukacja na świeżym powietrzu w dużej przestrzeni, umożliwia spotkania nawet w czasach pandemii. Tak bardzo dziś potrzebne.
Na Centrum Edukacji Ekologicznej składają się:
- wiaty do organizowania lekcji, warsztatów, małych eventów (np. urodzinki, spotkania młodych matek), spotkań organizacji pozarządowych, harcerzy, OSP;
- panele słoneczne zamontowane na dachu, zbiorniki na deszczówkę, kompostowniki i kosze na odpady segregowane będą przykładem rozwiązań ekologicznych wykorzystywanych w życiu codziennym;
- edukacyjno-ekologiczne pomoce dydaktyczne, służące do nauki poprzez zabawę. Dzieci poznają inne zastosowanie rzeczy codziennego użytku zapoznając się z filozofią NOWASTE;
- ogród biodynamiczny oraz szklarnia, w których użytkownicy będą mogli zasadzić i pielęgnować własne rośliny, gdzie będzie miała miejsce wymiana i współpraca wielopokoleniowa;
- trasa wolna od przeszkód czyli ścieżki z wodoprzepuszczalnej nawierzchni *mineralno-epoksydowej* umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami samodzielne poruszanie się po terenie ogrodu.
Cała idea powstania CEE polega na promowaniu ekologii oraz włączaniu różnych środowisk w tworzenie, własnoręczne budowanie wspólnej przestrzeni.
Za wnioskowane fundusze będzie możliwe przygotowanie CEE poprzez zakupienie:
- dwóch wiat i impregnatu;
- paneli słonecznych z akumulatorami;
- orynnowania i zbiorników na deszczówkę;
- elementów do wykonania ekologicznych pomocy dydaktycznych;
- ścieżek wykonanych z wodoprzepuszczalnej powierzchni *mineralno-epoksydowej z obrzeżami wraz z przygotowaniem terenu*;
- szklarni ;
- koszy na odpady segregowane oraz kompostowników;
- tablicy informacyjnej na temat dofinansowania wraz z regulaminem CEE;
- paneli drewnianych (*trejaży*) stanowiących częściowe ogrodzenie terenu
- tabliczek informacyjnych pod roślinnością z opisami w języku polskim, angielskim oraz w alfabecie Braille'a;
- *4 ławek z oparciami i podłokietnikami*.
W późniejszym etapie planowane jest także wykorzystanie kodów QR w celu zachęcenia osób bardziej obeznanych internetowo. Daje to możliwość m.in. zapoznania się z właściwościach roślin znajdujących się w OOS.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Otwarty Ogród Społeczny znajduje się na nie w pełni wykorzystywanym, dużym terenie SP nr 23 w Gdyni. Obecny ogród, pełen drzew i krzewów owocowych ma posłużyć społeczności lokalnej oraz organizacjom publicznym do celów rekreacyjnych, a także edukacyjno-ekologicznych. Celem projektu jest aktywizacja osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie więzi społecznych poprzez szeroko pojętą edukację ekologiczną. To projekt pilotażowy, który można powielić w każdej przestrzeni publicznej.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Ścieżki na terenie ogrodu *z nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej* (około 120 mb) 60000 zł
22 wiaty, gont, impregnat18000 zł
3Szklarnia (1 szt.)25000 zł
4Panele fotowoltaiczne wraz z akumulatorem i okablowaniem12000 zł
5orynnowania, 2 zbiorników na deszczówkę2000 zł
6Kompostowniki (3 szt.)3000 zł
7Kosze do segregacji śmieci (2 szt.)4400 zł
8Tablica informacyjna (1 szt.)1500 zł
9Pomoce dydaktyczne (pergola z rzeczami domowego użytku, stojak z kolorowych plexi, ścieżka sensoryczna, głuchy telefon rur kanalizacyjnych)18000 zł
10Panele drewniane/trelaże* do ogrodzenia ogrodu (15 szt.)3300 zł
11Tablice informacyjne oraz promocja (oznakowanie roślinności i terenu, ulotki)5000 zł
12*Ławki z oparciami i podłokietnikami (4 szt.)*8000 zł
13obrzeża aluminiowe ścieżek (około 240 mb)20000 zł
14wyrównanie ternu 2000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 182200 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy