Karta Rowerowa na Wzgórzu - miasteczko drogowe na terenie SP23 (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Małgorzata Sokołowska
projektodawca

Skrócony opis projektu

Na zniszczonym placu przy SP23 powstanie miejsce do nauki jazdy jednośladem oraz zdawania na kartę rowerową i to wszystko poprzez zabawę na świeżym powietrzu.
Kolorowy plac ze znakami drogowymi całkowicie zmieni wygląd SP23 oraz zachęci każdego członka rodziny do bycia razem. Projekt jest skierowany do każdego mieszkańca Gdyni, w szczególności do dzieci i młodzieży bez względu na to czy są osobami z niepełnosprawnością czy też nie.
Zapraszam do głosowania.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Wzgórze Św. Maksymiliana

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, przestrzeń publiczna, edukacja


Lokalizacja projektu - Adres

Ul. Grottgera 19, Gdynia

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Miejsce na nowy plac manewrowy dla rowerów znajduje się w sercu dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana. Takiego miejsca do bezpiecznej nauki przepisów drogowych oraz jazdy jednośladem brakuje wśród okolicznych dzielnic. Obecnie zniszczony plac betonowy leżący w bezpośredniej bliskości budynku szkoły jest idealny na zmienienie go w manewrowy plac do nauki jazdy rowerem i przepisów poprzez zabawę na świeżym powietrzu i ciekawą aranżację, z łatwym dostępem dla wszystkich mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Taki plac umożliwi zdawanie młodzieży na kartę rowerową.


Numery i obręby działek

226201_1.0030.1074, 226201_1.0030.1075, 226201_1.0030.1090,

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt polega na przystosowaniu obecnie istniejącego placu betonowego na tyłach Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni do zadań edukacyjno-rekreacyjnych.

Obecna nawierzchnia wymaga przygotowania poprzez wyrównanie istniejących pęknięć, które mogą powodować wypadki wśród młodzieży szkolnej. Planowane jest następnie zastosowanie wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-epoksydowej, która jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Jest to ekologiczna nawierzchnia, charakteryzująca się wysoką trwałością, przeznaczoną do wieloletniej eksploatacji. Nawierzchnia mineralno-epoksydowa jest w pełni przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością.
Na tak przygotowanej nawierzchni zostaną wymalowane pasy ruchu oraz pasy przejścia dla pieszych. W późniejszych etapach planowane jest jeszcze wykonanie gier podwórkowych pomiędzy pasami ruchu.

PLAC MANEWROWY zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby jak najbardziej realnie odwzorować warunki panujące na drodze i, co za tym idzie, aby jak najlepiej przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni ruchu drogowego. Będzie idealnym miejscem do zdawania na kartę rowerową. Umożliwią to między innymi pionowe mini znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna. Dzięki możliwości ich przemieszczania będzie można zmieniać sytuację na drodze, a także przedłużyć trwałość eksploatacji. W okresie zimowym będą chowane do wnętrza budynku, a podczas apeli ustawiane z boku. Dzięki temu wykorzystywana dotychczas przestrzeń nie zmieni całkowicie swego przeznaczenia, a plac rowerowy nada mu nowe znaczenie.

Zamontowanie stojaka na rowery umożliwi użytkowanie tego terenu przez większą ilości osób oraz utrzymanie jej w porządku. Niestety, już obecnie brakuje tam koszy na śmieci, dlatego do projektu został dołączony jeden kosz do segregacji odpadów. Wzięta jest również pod uwagę tablica informująca o ewentualnej dotacji oraz regulaminie placu.

Projekt ten nie narusza konstrukcji budynku, ani nie zmienia przeznaczenia terenu, dlatego nie wymaga projekt budowlanego. Ulepsza się jedynie ten teren poprzez naprawę nawierzchni, co znacznie obniża koszty projektu.

Bardzo popularne, staje się przemieszczanie rowerem i hulajnogą. Coraz więcej osób zamienia samochód na ten środek lokomocji. Miasto Gdynia buduje coraz więcej ścieżek do tego przystosowanych, promując zdrowy styl życia. Są to jednak ścieżki szybkiego przemieszczania się, niedostosowane do wymagań najmłodszych, uczących się jazdy dzieci i młodzieży. Brakuje dla nich przestrzeni, aby nauczyć się bezpiecznego korzystania z tej infrastruktury. Plac jest idealnym rozwiązaniem na potrzebę posiadania kart rowerowych, które są wymagane jeśli chcemy poruszać się jednośladem. związku z nowymi przepisami. Plac manewrowy znajdujące się na Wzgórzu Świętego Maksymiliana jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Jest umiejscowione w centrum Gdyni, w bezpiecznej okolicy, na ogrodzonym terenie szkoły, dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Poza tym dzięki istniejącej już przestrzeni, stworzenie w tym miejscu palcu rowerowego znacznie obniża koszty całego przedsięwzięcia, rewitalizując i upiększając cały teren szkoły.

Poprzez rewitalizację już istniejącego placu teren zyska nowe życie oraz zachęci całą rodzinę do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dzięki dużej przestrzeni nawet w czasach reżimu sanitarnego z powodu Covid-19 będzie to możliwe.

Projekt jest skierowany dla każdego mieszkańca Gdyni, w szczególności do dzieci i młodzieży bez względu na to, czy są osobami z niepełnosprawnością czy też nie. Zaplanowana płaska, antypoślizgowa nawierzchnia zapewni bezpieczeństwo poruszania się zarówno jednośladów jak i trój- oraz czterokołowcom, np. osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto plac manewrowy mieszczący się w bezpiecznym, przyjaznym środowisku szkolnym zachęci osoby z niepełnosprawnościami, aby wraz z całymi rodzinami czynnie i w formie zabawy uczyły się prawidłowego poruszania się po jezdni. Dzięki ciekawym warsztatom, które są zaplanowane w kolejnych etapach projektu, osoby zdrowe będą mogły zapoznać się z trudami poruszania się osoby z niepełnosprawnością i przez chwilę usiąść na wózku i w ten sposób spróbować poruszania się po miasteczku.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Istnieje potrzeba stworzenia w Gdyni miejsca do nauki bezpiecznego poruszania się po jezdni strefach ruchu, strefach zamieszkania zarówno pieszo jak i na rowerze oraz zdawania na kartę rowerową, która według nowych przepisów jest wymagana. Miasto posiada wiele ścieżek rowerowych, istnieje rozbudowana infrastruktura, jednak brak jest placów do nauki jazdy. Betonowy plac na terenie SP23 to miejsce wręcz stworzone do nauki jazdy rowerem, hulajnogą czy na wózku inwalidzkim.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie wodoprzepuszczalną20000 zł
2Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-epoksydowa (450m2)90000 zł
3Projekt wymalowania ścieżek wraz z planami miasteczka ruchu drogowego3500 zł
4Wymalowanie ścieżek5000 zł
5Mini znaki drogowe (19szt.)1000 zł
6Podstawa metalowa pod znaki drogowe(16szt.)700 zł
7Sygnalizacja mobilna – Sygnalizator dwu i trzykomorowy dla ruchu pieszo-kołowego (2 szt.)6500 zł
8Tablica informacyjna wraz z regulaminem miasteczka2500 zł
9Stojak na rowery (1 szt)2000 zł
10Kosze na śmieci (1szt)2200 zł
11bieżące utrzymanie w czystości: sprzątanie i zgrabienie, czyszczenie elementów, wywożenie śmieci w okresie 3 lat)3780 zł
12czyszczenie powierzchni przez 3 lata 4724 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 141904 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy