Rekreacyjny teren zielony z rozwiązaniami małej retencji powierzchniowej w miejscu ruin po dawnych basenach na Polance Redłowskiej

Zweryfikowany negatywnie (niemożliwy do realizacji)
Anna Koleśnik (anna-kloskowska@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada realizację postulatów mieszkańców Gdyni, będących wynikiem konsultacji społecznych organizowanych w ramach inicjatywy Polanka dla Wszystkich: uporządkowania pozostałości po zabudowie i basenach na Polance Redłowskiej w celu poszerzenia zielonego terenu rekreacyjnego służącego mieszkańcom. Zamiast infrastruktury rekreacyjnej narzucającej mieszkańcom sposób aktywności - pozwolimy działać naturze przez zastosowanie rozwiązań małej retencji powierzchniowej - ogrodu deszczowego, rowów retencyjnych i niecki retencyjnej, co zapewni maksymalne wsparcie dla rozwoju bioróżnorodności na tym terenie.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, zieleń i ochrona środowiska, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

Gdynia ul. Ejsmonda

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Teren po dawnych basenach na Polance Redłowskiej, oznaczony w planie miejscowym numerem 31


Numery i obręby działek

226201_1.0025.1813
226201_1.0025.1881
226201_1.0025.1815

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Projekt obejmuje:

- wybranie i wywóz gruzu w najkorzystniejszych miejscach wynikających z opracowanego modelu hydrologicznego;
- demontaż ceglanego płotu, słupków ogrodzeniowych, siatki ogrodzeniowej i wywóz odpadów;
- niezbędne dla realizacji projektu oczyszczenie terenu z samosiewów o średnicy pnia do 3 cm, bez wycinki drzew i krzewów;
- wykonanie niecki bioretencyjnej w miejscu obniżenia terenu - zagłębienia po basenie dla dzieci (https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/NBS1_1_2_Niecki-bioretencyjne.pdf), z drewnianą kładką umożliwiającą dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, funkcją niecki jest opóźnienie odpływu wody ze zlewni do zatoki w razie nawalnych deszczy i odciążenie kanalizacji deszczowej;
- wykonanie analizy środowiskowo-hydrologicznej jako cegiełki do Systemu Przyrodniczego miasta Gdyni;
- opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego (dla tego terenu zlewnia ma 7 ha);
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- pielęgnacja i ekspozycja 3 drzew iglastych nasadzonych przy dawnym basenie, pod nimi (w cieniu) zlokalizowanie poidełka i tablic z ostatnich pozycji;
- niwelacja terenu, nawiezienie gleby pod trawniki;
- ogród deszczowy - rodzime gatunki roślin dobrane w wyniku analizy środowiskowej;
- założenie trawników kształtem nawiązujących do historii tego miejsca - zespołu otwartych basenów miejskich;
- mini-poidełko dla ludzi i psów (z wykorzystaniem istniejącej sieci wodociągowej);
- tablice informacyjne o historii miejsca (o budowie basenów, historii społecznej) i roli wody w mieście (retencja, zmiany klimatu).

Brak małej architektury i wyznaczonych ciągów pieszych jest zamierzony ze względu na potrzebę zachowania swobody w wyborze aktywności (duży trawnik może spełniać wiele funkcji, w zależności od potrzeb, pory dnia czy roku).

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Polanka dla Wszystkich! Uporządkujmy ruiny po dawnych basenach na Polance Redłowskiej, poszerzając ukochaną przez gdynian ogólnodostępną zieloną przestrzeń polany piknikowej. Projekt jest wynikiem wspólnej pracy mieszkańców Gdyni, biorących udział w oddolnie zainicjowanych konsultacjach społecznych i od 2019 roku zaangażowanych w oddolną inicjatywę “Polanka dla Wszystkich”. W miejscu ruin i klepiska nie będzie hotelu - razem sprawmy, że będzie tam bezpiecznie, zielono i pięknie!

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1wybranie i wywóz gruzu (według miejskiej wyceny projektu inwestycyjnego rady dzielnicy - kwota uśredniona)75000 zł
2demontaż ceglanego płotu, słupków ogrodzeniowych, siatki ogrodzeniowej i wywóz odpadów (wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020))16000 zł
3usunięcie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm - wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020)900 zł
4niecka retencyjna w miejscu obniżenia terenu po małym basenie, z drewnianą kładką - pożądane uzyskanie pojemności będzie wynikało z modelu hydrologiczno-hydraulicznego dla zlewni: 1000 zł na 1 m3 (w Gdańsku)90000 zł
5analiza środowiskowo-hydrologiczna5000 zł
6opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego - uśredniony koszt na podstawie modeli realizowanych w Gdańsku10000 zł
7wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej3000 zł
8niwelacja terenu nawiezienie gleby - wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020)40000 zł
9pielęgnacja i ekspozycja 3 drzew iglastych nasadzonych przy dawnym basenie - wg projektu BO po weryfikacji (RED/0020)3000 zł
10ogród deszczowy - uśredniony koszt na podstawie małych ogrodów deszczowych realizowanych w Gdańsku150000 zł
11założenie trawników50000 zł
12poidełko dla ludzi i zwierząt7000 zł
13tablice informacyjne5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 454900 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy