Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Swarzewska-Św. Góra

Zweryfikowany pozytywnie
kajetan-l
projektodawca

Skrócony opis projektu

Czas na wygodny i bezpieczny system ścieżek rowerowych w Gdyni! Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim, aby mieć lepszy dojazd do Śródmieścia! Na Morskiej może pojawić się bezpieczna i wygodna droga rowerowa odseparowana od ruchu samochodowego. Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w mieście Gdynia poprzez budowę lub wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej – najważniejszej arterii północno-zachodniej Gdyni. Dzięki projektowi powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Chylonia

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu


Lokalizacja projektu - Adres

Południowa strona ulicy Morskiej na odcinku od Swarzewskiej do św. Góry (góry św. Mikołaja)

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Projekt przewiduje wyznaczenie lub budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej w dzielnicy Chylonia


Numery i obręby działek

2497, 3353, 3361, 3656, 3655 (dz. województwa), 3658, 3660 – obr. Chylonia

Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa

Szczegółowy opis projektu

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Na Morskiej może pojawić się bezpieczna i wygodna droga rowerowa odseparowana od ruchu samochodowego.

Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.

Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Chyloni wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Rozewskiej, Helskiej, czy Swarzewskiej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. Problemem jest również zniszczona nawierzchnia ciągu pieszego na wysokości Świętej Góry. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.

Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od skrzyżowania ze Swarzewską do Świętej Góry. Zakładamy, że powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa w miejsce zniszczonego ciągu pieszo-jezdnego. Na odcinku na wysokości przystanku Wiejska 01 potrzebna jest budowa około 60 metrów nowej drogi rowerowej, która ominie przystanek od tyłu. Na dalszym odcinku wystarczy wyremontować istniejącą nawierzchnię i wyznaczyć drogę rowerową na asfalcie. Proponowany remont ciągu pieszego, który stanie się częściowo drogą rowerową, zakończy się na wysokości św. Góry, ze względu na koszty.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w mieście Gdynia poprzez budowę lub wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej. Ulica Morska stanowi główny ciąg komunikacyjny w północno-zachodniej części Gdyni. Mimo ogromnego potencjału – w bezpośrednim sąsiedztwie mieszka około 60 tys. gdynianek i gdynian ulica ta dla rowerzystów jest nieprzyjazna: muszą oni tracić czas na zmianę stron.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Budowa drogi rowerowej omijającej przystanek 90000 zł
2Remont ciągu pieszego na odcinku przystanek "Wiejska (kier. Śródmieście)- Święta Góra (800 m2 * 410 zł)328000 zł
3Dokumentacja projektowa przebudowywanych odcinków (60mb*400 zł)24000 zł
4Dokumentacja projektowa "Przestawienie wiaty przystankowej i tablicy TIPP dla przystanku "Wiejska" (kier. Śródmieście)" (1szt.*9000 zł)9000 zł
5Wyznaczenie nowego przejazdu przez ulicę Morską na Węźle Żołnierzy Wyklętych (35 mb * 1500 zł)52500 zł
6Dokumentacja projektowa nowego przejazdu rowerowego przez ulicę Morską na Węźle Żołnierzy Wyklętych10500 zł
7Dokumentacja projektowa nowej organizacji ruchu (1szt.*20000 zł)20000 zł
8Wymiana obrzeża betonowego (rozbiórka, odwóz, ustawienie nowego obrzeża) - 125 zł/mb22500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 556500 złKomentarze


Marek Richert

2022-02-22 14:50:15

W ubiegłym roku był już projekt ścieżki rowerowej na tym odcinku i został wybrany do realizacji:
https://gdynia.zetwibo.pl/projekt/1666

kajetan-l

- Autor projektu

2022-02-22 14:52:51

@marek: projekt objął swoim zakresem odcinek do Swarzewskiej. Ten jest kontynuacją. Zachęcamy do głosowania!

Marek Richert

2022-02-22 16:10:23

@kajetan-l projekt z ubiegłego roku, który wygrał w głosowaniu swoim zakresem obejmował odcinek ul. Morskiej od obwodnicy do ul. Modlińskiej w dzielnicy Leszczynki. Także zawierał element przesunięcia wiaty przystanku przy Swarzewskiej i puszczenia ścieżki za przystankiem. Ten z ubiegłego roku dotyczył działek: 1813, 1878, 1910, 2498, 2933, 2923, 2924, 2925, 3075, 3070, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3278, 3279, 3297, 3281, 3282, 3283, 3286, 3287, 3291, 3294, 3295, 3296, 2459, 2460, 2456, 2461, 2468 (dz. województwa), 2466, 2469, 2470, 2472 (dz. województwa), 2478, 2481, 2483, 2497, 3353, 3361, 3655 (dz. województwa), 3656, 3658, 3660 – obr. Chylonia;
656 (dz. województwa), 661 – obr. Leszczynki.
Nawet tekst w opisie był bardzo podobny ;)

kajetan-l

- Autor projektu

2022-02-22 16:32:24

To chyba jakiś problem z aktualizacją działek. W toku weryfikacji projekt obcięty został do Swarzewskiej właśnie. Nie składamy 2 razy na to samo projektu. Ten projekt jest kontynuacją poprzedniego po prostu.