Karta weryfikacji dla projektu Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Swarzewska-Św. Góra (2022/CHY/0031)

Imię: Magdalena
Nazwisko: Warmowska
E-mail: m.warmowska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


01.03.2022 r. Lista poparcia została dostarczona oraz wyjaśniona kwestia związana z działką.
23.02.2022 r. Do wniosku nie została załączona lista poparcia. Pojawiła się również wątpliwość dotycząca wskazania jednej z działek. Autor został powiadomiony o konieczności dostarczenia załącznika oraz informacji dotyczącej działki.
Data publikacji: 2022-03-01 17:03