Wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż ulicy Legionów na odcinku od Stryjskiej do Powstania Styczniowego wraz z uspokojeniem ruchu

Zweryfikowany negatywnie (niemożliwy do realizacji)
BOwGdyni
projektodawca

Skrócony opis projektu

Czas na wygodny i bezpieczny system ścieżek rowerowych w Gdyni! Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim, aby zyskać bezpieczniejszy dojazd w kierunku szpitala w Redłowie i Kępy Redłowskiej!

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w mieście Gdynia poprzez budowę wzdłuż ulicy Legionów – najważniejszej ulicy Redłowa. Dzięki projektowi powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa.

Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację,

Grupą odbiorców projektu są wszyscy mieszkańcy Gdyni.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Redłowo

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

komunikacja i organizacja ruchu


Lokalizacja projektu - Adres

Ulica Legionów na skrzyżowaniu z ulicą Lutycką oraz na odcinku Stryjska – Powstania Styczniowego

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Projekt przewiduje wydłużenie istniejących pasów rowerowych w ulicy Legionów na odcinku Stryjska – Powstania Styczniowego wraz z wyniesieniem przejść dla pieszych istniejących przy skrzyżowaniach z ulicami Cylkowskiego, Kostki-Napierskiego, Lutyckiej oraz przy skrzyżowaniu z Powstania Styczniowego


Numery i obręby działek

259,261, 285, 287/2, 1701, 1677 – obr. Redłowo

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Wspólnie rozpocznijmy działania na rzecz kolejnego etapu tworzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Legionów.

Ulica Legionów stanowi główny ciąg komunikacyjny Redłowa. Łączy ona dzielnice Redłowo, Wzgórze św. Maksymiliana i Kamienną Górę. Przy tej ulicy znajduje się wiele obiektów użyteczności publicznej, usług. Powstają także nowe budynki mieszkaniowe. Mimo to wzdłuż ulicy Legionów (na tym odcinku) nie ma żadnych udogodnień dla rowerzystów. W efekcie ulica ta dla rowerzystów jest nieprzyjazna: muszą oni jechać w ruchu ogólnym, co nie jest postrzegane jako bezpieczne. Wobec braku miejsca na drogi rowerowe i szerokiego pasa jezdni, najlepszym rozwiązaniem wydaje się właśnie wyznaczenie pasów rowerowych oraz uspokojenie ruchu tak, by było przestrzegane ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Projekt polega na wyznaczeniu pasów rowerowych wzdłuż ulicy Legionów (takich samych jak na wysokości os. Zielonego) na odcinku Stryjska – Powstania Styczniowego wraz ze zmianą oznakowania. W miejscach, gdzie funkcjonują przejścia dla pieszych z azylem pasy będą miejscowo przerwane, zaś dla uspokojenia ruchu zostaną wykonane wyniesienia przejść dla pieszych. Dodatkowo zostanie wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Lutycka/Legionów w celu zabezpieczenia odcinka, gdzie pasy rowerowe już istnieją, lecz kierowcy nadal przekraczają tam prędkość.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonej mobilności w mieście Gdynia poprzez wyznaczenie pasów rowerowych i uspokojenie ruchu na ulicy Legionów na odcinku Stryjska – Powstania Styczniowego. W założeniach będzie to pierwszy etap tworzenia połączenia rowerowego między Śródmieściem a okolicą szpitala w Redłowie oraz rezerwatu Kępa Redłowska i plaży. Ulica Legionów stanowi główny ciąg komunikacyjny Redłowa. Łączy ona dzielnice Redłowo, Wzgórze św. Maksymiliana i Kamienną Górę.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Wyznaczenie pasów rowerowych na odcinku Stryjska -Powstania Styczniowego (1480mb*80 zł)118400 zł
2Wyznaczenie czerwonych przejazdów rowerowych przez skrzyżowania i wyjazdy (185mb*210 zł)38850 zł
3Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej (1szt.*30000 zł)30000 zł
4Wykonanie analizy ruchu, sterownik i sygnalizacja dla rowerzystów, śluza (1szt.*20000 zł)20000 zł
5Oznakowanie pionowe (1szt.*20000 zł)20000 zł
6Dodatkowe prace rozbiórkowe (1szt.*30000 zł)30000 zł
7Dokumentacja projektowa odcinka (20% ceny prac) (1480mb*0,2 zł)23680 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 280930 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy