Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka (2)

Projekt wybrany w głosowaniu
bogdynia2022
projektodawca

Skrócony opis projektu

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. W ramach projektu zakładamy, że w 5 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Grabówek, Karwiny, Chylonia, Leszczynki) oraz nasadzenia niskie (Obłuże, Chylonia, Leszczynki, Redłowo). Proponujemy szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in.

- odtworzyć szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe
- rozszczelnić zabetonowane powierzchnie
- wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników.

Zieleń jest ważna - chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice - brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania :)


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska


Lokalizacja projektu - Adres

Leszczynki (Morska), Obłuże - Kwiatkowskiego/Podgórska, Karwiny - Wielkopolska/Korzenna, Redłowo - Legionów, Grabówek - Morska

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Projekt jest zlokalizowany w 5 obszarach, przy głównych ulicach Gdyni. Drogi te agregują duży ruch pieszy i samochodowy, stąd bardzo ważne jest, by miejsce te były przyjazne, estetyczne i odpowiednio zacienione.


Numery i obręby działek

dz. nr: 656 obr. 0018 Leszczynki, 3660, 3659, 3658, 3655, 3656, obr. Chylonia
807, obr. Obłuże (miasto Gdynia)
768/1, 766/3, 766/1, 767/1 obr. Karwiny - własność Województwa Pomorskiego (pas drogowy), 767/2 obr. Karwiny - własność Skarbu Państwa
1701, 1677, obr. Redłowo (miasto Gdynia)
258 - własność Województwa Pomorskiego, pas drogowy), 1137, 1138, 1139, 1110, 1105, 908, 907, obr. Grabówek (miasto Gdynia)

Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa, wWojewództwa Pomorskiego

Szczegółowy opis projektu

Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by dla 6 dzielnic: Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in.

- odtworzyć l szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe
- rozszczelnić zabetonowane powierzchnie
- wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników.

Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew.

Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

Proponujemy, by odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni, jak również rozszczelnić zabetonowane powierzchnie wokół drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody, podobnie jak odbetonowane powierzchnie w miastach. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 5 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Grabówek, Karwiny, Leszczynki) oraz nasadzenia niskie (Obłuże, Leszczynki, Redłowo). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Zależy nam także na tym, by powstała zieleń była ogólnodostępna. Chcemy również na zagospodarować obecne nieużytki lub obszary, gdzie obecnie istnieje betonowa nawierzchnia.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Dlatego właśnie zieleń jest ważna - chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice - brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, poprawa jakości powietrza, poprawa małej retencji w mieście i estetyzacja kluczowych punktów komunikacyjnych dzielnic Gdyni: Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1Nasadzenia wzdłuż ul. Kwiatkowskiego wysokich krzewów 70 m 2 x (2 x 300,00 zł) = 42 000,00 zł i krzewów średnich 140 m2 x (4 szt/m 2 ) 280,00 zł = 39 200,00 zł81200 zł
2Ścieżka Hanse Grand w pasie pomiędzy Biedronką a Wielkopolską (140m2*350 zł)49000 zł
3Nasadzenia 10 drzew w pasie pomiędzy Biedronką a Wielkopolską (10*3116 zł)31160 zł
4Nasadzenia średnich krzewów w pasie między Biedronką a ul. Wielkopolską – 320 m 2 x 280,00 zł90000 zł
5Rozbetonowanie powierzchni wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 73-69) 108 m2 * 849072 zł
6Nasadzenia średnich krzewów wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 73-69) – 76 m 2 x 280,00 zł21280 zł
7Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 67-65) 6 szt. * 311618696 zł
8Nasadzenia średnich krzewów ok. 107 m 2 wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 67-65) 107 m2 x 280,00 zł30000 zł
9Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 61-59) 1 szt. * 31163116 zł
10Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 55-51) 4 szt. * 311612464 zł
11Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 47-43) 4 szt. * 311612464 zł
12Rozbetonowanie powierzchni wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 39-37) 43 m2 * 843612 zł
13Nasadzenie średnich krzewów wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska 39-37) 43 m 2 * x 280,00 zł12040 zł
14Nasadzenia krzewów 270 m 2 wzdłuż ulicy Legionów na odcinku od Legionów 151 – Powstania Styczniowego 270 m 2 x 280 zł75600 zł
15Nasadzenia 1 szt. drzewa przy ulicy Legionów na odcinku Powst. Chłopskich - Kostki-Napierskiego3116 zł
16Nasadzenia krzewów 350 m 2 wzdłuż ul. Morskiej (odcinek Morska 263 do Swarzewskiej; 350 m 2 x 280 zł (4 szt/m2 = 280 zł)98000 zł
17Nasadzenia krzewów 100 m 2 wzdłuż ul. Morskiej (odcinek 263 do Swarzewskiej; 100 m 2 x 280 zł (4 szt/m2 = 280 zł)28000 zł
18Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek Morska263 do Swarzewskiej;) 10 *311631160 zł
19Ściółkowanie korą kompostowaną krzewów 1126 m 2 x 27,00 zł = 30 402,00 zł30 zł
20koszt zabezpieczenia rabat przed rozjeżdżaniem6000 zł
21Tablica informacyjna 5 szt. x 1 700,00 zł8500 zł
22Nasadzenie krzewów dużych i średnich na działce nr 258 w pasie drogowym na wysokości Dworca Głównego 100 m 2 x 600 zł = 60 000,00 zł oraz 150 m 2 x 280,00 zł = 42 000,00 zł102000 zł
23Ściółkowanie krzewów na działce nr 258 w pasie drogowym na wysokości Dworca Głównego 250 m 2 x 27 zł - 6750zł6750 zł
24Koszt utrzymania 3-letniego (30% kosztów materiału zielonego)206482 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 939742 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy