Plac zabaw przy ul. Amona (na górce) - modernizacja miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Monika Grabowska (nitzia85@gmail.com)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Modernizacja miejsca spotkań dzieci i młodzieży to projekt kompleksowej przebudowy i reorganizacji obecnie istniejącej przestrzeni, tak aby była ona ogólnie dostępna, ciekawa i zachęcała dzieci i młodzież do korzystania z niej. Projekt zakłada budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, uwzględniając tym samym potrzeby opiekunów najmłodszych dzieci podróżujących w wózkach, wymianę i urozmaicenie oferty urządzeń przez stworzenie stref zabaw dla małych dzieci, starszych dzieci i młodzieży jak również strefy integracyjnej przy zachowaniu w jak największym stopniu naturalnego (parkowego) charakteru tego miejsca.


Charakter projektu

Dzielnicowy, Chwarzno-Wiczlino

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

sport i rekreacja, przestrzeń publiczna


Lokalizacja projektu - Adres

ul. Amona

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

W miejscu proponowanym w projekcie znajduje się obecnie plac zabaw, który został oddany w latach 90'.

Numery i obręby działek

1711

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

Modernizacja miejsca spotkań dzieci i młodzieży, to projekt mający na celu rozbudowę istniejącego i powstanie nowego naturalnego oraz integracyjnego miejsca rekreacji dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Projekt modernizacji zakłada rozbudowę placu zabaw zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Stanie się on dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów; a także dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla wózków oraz utwardzony teren, z szerokim zakresem dostępności niezależnym od wielkości, postawy ani mobilności użytkownika. Plac zabaw w nowej formie będzie z pewnością budzić większe zainteresowanie a dzięki polepszeniu dostępności, będzie odpowiedni dla wszystkich osób mieszkających w dzielnicy i nie tylko. W tej części dzielnicy szczególnie brakuje miejsca, gdzie mogłyby bawić się dzieci młodsze oraz spotykać się starsza młodzież. Plac zabaw przy ul. Amona w obecnej formie jest miejscem mało uczęszczanym i często nieodpowiednio użytkowanym z uwagi na ubogi zestaw atrakcji, a te które są, są w bardzo słabym stanie. Miejsce to nie było praktycznie odnawiane ani modernizowane od początku powstania czyli od 1999roku. Urządzenia niszczeją i przestają być bezpieczne w użytkowaniu. Obecnie na placu znajduje się jeden zestaw ze zjeżdżalnią, dwie huśtawki wahadłowe, jedna huśtawka kubełkowa, karuzela i piaskownica. Znajdują się tam również dwa betonowe stoły do ping-ponga (niestety krzywe) oraz kosz do koszykówki (na trawie). Projekt modernizacji tego miejsca zakłada kompleksowe odnowienie i przystosowanie do bezpiecznego użytku dla mieszkańców z jednoczesnym zachowaniem naturalnego charakteru placu.
Projekt przewiduje m.in. demontaż starych urządzeń zabawowych i zastąpienie ich nowymi bezpiecznymi urządzeniami dla małych dzieci (m.in. nowy zestaw zabawowy, zestaw huśtawek), starszych dzieci i młodzieży (np. zestaw sportowo-sprawnościowy, zjazd linowy), oraz elementów naturalnego placu zabaw jak duża piaskownica, strefa edukacyjna z formikarium czy domkiem dla owadów lub podobne elementy. Dodatkowo w projekcie proponowany jest remont schodów od ul. Amona i dobudowa podjazdu dla niepełnosprawnych prowadzącego do placu zabaw. W tym momencie plac zabaw jest trudno dostępny dla wózków a urządzenia na placu są przestarzałe (huśtawka sprężynowa pękła i została zabrana, huśtawka ważka jest pęknięta a karuzela nieprzystosowana dla wszystkich i przestarzała). Nowe urządzenia wypełnią niezagospodarowane obecnie fragmenty przestrzeni placu zabaw i stworzą ją bezpieczną i atrakcyjną dla dzieci i młodzieży. Plan modernizacji zakłada jednocześnie zachowanie parkowego charakteru istniejącego placu zabaw i utrzymać maksymalnie dużą część terenu w "zieleni" poprzez dosadzenie drzew oraz traw ozdobnych.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu modernizacji miejsca spotkań dzieci i młodzieży jest poprawę stanu jedynego miejsca rekreacji i spotkań znajdującego się w tej części dzielnicy. Miejsce to nie było odnawiane od początku powstania i znacząco straciło na wyglądzie oraz bezpieczeństwie. Kompleksowa modernizacja i stworzenie urozmaiconych stref zabaw dla dzieci w różnym wieku i sprawności sprawi, że plac zabaw stanie się miejscem ogólnie dostępnym, przyjaznym, bezpiecznym i atrakcyjnym dla wszystkich mieszkańców

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1projekt i dokumentacja30000 zł
2schody i podjazd dla wózków (obok schodów)150000 zł
3mała infrastruktura (ławki, kosze na odpady, stojak na rowery, tablica)22000 zł
4strefa dla dzieci małych 50000 zł
5strefa integracyjna110000 zł
6strefa dla dzieci starszych i młodzieży 195000 zł
7strefa edukacyjna z formikarium, domkiem dla owadów, labiryntem intgracyjnym10000 zł
8nawierzchnia w tym nawierzchnia bezpieczna190000 zł
9koszty utrzymania12000 zł
10ścieżki i nawierzchnia Terra WAY oraz dodanie drzew i traw ozdobnych wraz z przygotowaniem terenu50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 819000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy