Karta weryfikacji dla projektu Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży uwrażliwiające na niepełnosprawność (DZL/0001)

Imię: Urszula
Nazwisko: Majewska
E-mail: u.majewska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


---
Data publikacji: 2021-02-26 12:10