Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży uwrażliwiające na niepełnosprawność (1)

Projekt wybrany w głosowaniu
Magdalena Kulczewska (magdalenakulczewska@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

Zajęcia warsztatowe adresowane do rodziców dzieci i młodzieży w pełni sprawnej mające na celu pokazanie jak rozmawiać z dzieckiem o różnych rodzajach niepełnosprawności, ale także o tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami. Podczas teoretyczno-praktycznych zajęć zostanie przedstawione m.in. prawidłowe i nieprawidłowe zachowania osób w pełni sprawnych wobec osób z niepełnosprawnościami i odwrotnie


Charakter projektu

Dzielnicowy, Działki Leśne

Typ projektu

Projekt mały

kategorie projektu

edukacja


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji


Numery i obręby działek


Własność działek

---

Szczegółowy opis projektu

Poprzez teoretyczno-praktyczne zajęcia z udziałem rodziców dzieci i młodzieży w pełni sprawnej zostanie pokazane w jaki sposób rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o niepełnosprawności, tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami fizycznymi czy intelektualnymi i jak uczyć zarówno dzieci, jak i młodzież wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Podczas poszczególnych spotkań prowadzone będą ćwiczenia praktyczne oraz pogadanki dla uczestników warsztatów prezentujące zarówno zachowania osób w pełni sprawnych wobec osób z niepełnosprawnościami i zachowania osób z niepełnosprawnościami wobec osób w pełni sprawnych (te właściwe i niewłaściwe).
Będą to warsztaty prowadzone 4 razy w miesiącu (1 raz w miesiącu przez 120 minut dla jednej grupy 15-20 osobowej - w zależności od ilości chętnych).
Każda grupa spotykać się będzie w cyklu 10 spotkań (1 spotkanie w miesiącu) w wynajętej do tego celu sali.
Projekt uwzględnia działania promocyjne warsztatów w postaci plakatów oraz płatnej promocji w Internecie

Tematyka spotkań:
1. Niepełnosprawność widoczna i niepełnosprawność ukryta
2. Jak rozmawiać z dzieckiem o niepełnosprawności?
3. Jak rozmawiać z nastolatkiem o niepełnosprawności?
4. Jak rozmawiać z osobą dorosłą o niepełnosprawności?
5. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w teorii i praktyce
6. Co osoby w pełni sprawne myślą o osobach z niepełnosprawnościami?
7. Co osoby z niepełnosprawnościami myślą o osobach w pełni sprawnych?
8. Kryzysy życiowe i ich pokonywanie
9. Stereotypy o osobach z niepełnosprawnościami
10. Spotkanie ze znaną osobą z niepełnosprawnością


Scenariusz spotkania:
12:05-12:25 - poznanie problemów uczestników projektu i część teoretyczna tematu spotkania
12:25-13:00 - ćwiczenia praktyczne do omówionej części teorii
13:00-13:10 - przerwa kawowa
13:10-13:30 - druga część teoretyczna spotkania
13:30-13:55 - ćwiczenia praktyczne do omówionej części teorii
13:55-14:00 - przedstawienie zadania domowego dla rodziców i pożegnanie

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie i zwiększenie świadomości rodziców dzieci i młodzieży w pełni sprawnej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego zostanie pokazane rodzicom w jaki sposób należy rozmawiać z dziećmi o tym czym jest niepełnosprawność, jakie mogą być jej rodzaje.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1przeprowadzenie warsztatów1000 zł
2promocja projektu1000 zł
3materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć1500 zł
4wynajem sali na terenie dzielnicy (w razie potrzeby)1500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 5000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy