Karta weryfikacji dla projektu Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na skrzyżowaniu ul. Morskiej i Montwiłła-Mireckiego oraz szkolenia RKO z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców dzielnicy (2022/GRA/0010)

Imię: Dawid
Nazwisko: Całkowski
E-mail: d.calkowski@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


Wymaga uzupełnienia załączników - listy poparcia - 25.02.2022r .
Przesłano i wdrożono poprawki - 07.03.2022 r.
Data publikacji: 2022-03-07 11:02