Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na skrzyżowaniu ul. Morskiej i Montwiłła-Mireckiego oraz szkolenia RKO z wykorzystaniem AED dla 100 mieszkańców dzielnicy (1)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Dariusz Zeidler (ddaron8@wp.pl)
projektodawca

Skrócony opis projektu

1) Zakup jednego AED i instalacja w lokalizacji:
- skrzyżowanie ulicy Morskiej i Montwiłła-Mireckiego
2) Szkolenia z Pierwszej Pomocy:
- 100 Mieszkańców dzielnicy Grabówek


Charakter projektu

Dzielnicowy, Grabówek

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

przestrzeń publiczna, edukacja, zdrowie i polityka społeczna


Lokalizacja projektu - Adres

- AED - działka nr 344 - skrzyżowanie ulicy Morskiej i Montwiłła-Mireckiego


Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Miejsce na instalację/lokalizacja stacjonarnego wolnostojącego AED wybrałem na gruncie należącym do Miasta Gdyni:
- AED - działka nr 344

Numery i obręby działek

- AED - nr 344
Obręb Grabówek

Własność działek

M. Gdynia

Szczegółowy opis projektu

AED które chcę zakupić w ramach budżetu obywatelskiego będzie miało wbudowany lokalizator GPS, będzie miało możliwość zdalnej obsługi, tak więc w każdej chwili będzie możliwość sprawdzenia lokalizacji urządzenia, liczby uruchomień, co się dzieje w danym momencie z urządzeniem oraz 8 letnią gwarancję producenta, dodatkowo urządzenia te będą kompatybilne z tymi co jeżdżą w karetkach pogotowia. W związku z lokalizacją gdzie ma się znaleźć to urządzenie konieczność instalacji AED jest na Stojaku.
Zakup i montaż 1 stacjonarnego urządzenia AED w specjalnej szafce/kapsule w uczęszczanym miejscu publicznym podwyższy przeżywalność osób po nagłym zatrzymaniu krążenia. W wyznaczonym miejscu jest duża rotacja ludzi i należy zapewnić im odpowiednią infrastrukturę ratunkową. W projekcie uwzględnione jest również przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla ok 100 mieszkańców dzielnicy z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Szkolenie 2 godziny zegarowe, w każdej grupie szkoleniowej po 20 osób), reagowania na nagłe zachorowania, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED.
Po montażu urządzenie AED zostaną dodatkowo zgłoszone do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz do ogólnopolskiego systemu lokalizacji urządzeń AED.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Rozwój powszechnego dostępu do Defibrylacji, zwiększa szanse osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia na przeżycie. Natomiast szkolenia pozwalają mieszkańcom zapoznać się z urządzeniami i jak je prawidłowo użyć.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1AED wolnostojące24800 zł
2Szkolenia Pierwsza Pomoc8000 zł
3plakaty, ulotki, grafiki do social mediów850 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 33650 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy