Karta weryfikacji dla projektu Stworzenie nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do ul. Podolskiej (2022/DZL/0008)

Imię: Magdalena
Nazwisko: Warmowska
E-mail: m.warmowska@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


28.02.2022 r. Autor zdecydował o usunięciu działki z wniosku uznając, że na przedmiotowej działce nie będą realizowane żadne działania. Zjazd na jezdnię może zostać wykonany na działce miejskiej nr 1594.
24.02.2022 r. Działka wskazana w projekcie nie należy do gminy. Projekt należy uzupełnić o brakujące oświadczenie właściciela gruntu.
Data publikacji: 2022-02-28 12:35