Karta weryfikacji dla projektu Bezpłatne zajęcia nordic walking (2023/KAR/0005)

Imię: Magdalena
Nazwisko: Janik
E-mail: m.janik@lis.gdynia.pl
Afiliacja w strukturze urzędu: Laboratorium Innowacji Społecznych
Lp. Kryteria kontrolne Tak Nie Nie dotyczy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


---
Data publikacji: 2023-03-09 15:02