Rabaty retencyjne na pętlach autobusowych w Gdyni - Dąbrowa, Leszczynki, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Obłuże, Oksywie, Orłowo (4)

Projekt niewybrany w głosowaniu
Monika Rak
projektodawca

Skrócony opis projektu

Nowoczesne miasto powinno być piękną zieloną oazą! Istnieje szereg przyjaznych dla środowiska, pro-retencyjnych rozwiązań poprawiających komfort życia w mieście. Ogrody, rabaty czy niecki retencyjne to jedne z wielu pomysłów, które sprawią, że miasto będzie mieć lepszy mikroklimat. Kiedy pojawia się deszcz, pochłaniają jak gąbka olbrzymią ilość wody. Taka woda pozostaje dłużej w gruncie i jest stopniowo uwalniana, co zmniejsza ryzyko suszy. Efektem projektu będzie zwiększona retencja wody, obniżanie lokalnie temperatury powietrza w ciągu lata oraz poprawa estetyki otoczenia 7 pętli autobusowych w Gdyni.


Charakter projektu

Miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO)

Typ projektu

Projekt duży

kategorie projektu

zieleń i ochrona środowiska


Lokalizacja projektu - Adres

Siedem pętli autobusowych na terenie Gdyni: Pustki Cisowskie (ul. Chabrowa), Grabówek SKM (ul. Zakręt do Oksywia), Obłuże Maciejewicza, Pogórze Górne (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Oksywie Dickmana, Orłowo SKM Klif.

Lokalizacja projektu - Opis lokalizacji

Siedem pętli autobusowych na terenie Gdyni: Pustki Cisowskie (ul. Chabrowa), Grabówek SKM (ul. Zakręt do Oksywia), Obłuże Maciejewicza, Pogórze Górne (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Oksywie Dickmana, Orłowo SKM Klif.


Numery i obręby działek

1) Pętla Pustki Cisowskie – obręb Pustki Cisowskie nr 115
2) Pętla Grabówek SKM – obręb Leszczynki nr 602, 598
3) Pętla Obłuże Maciejewicza – obręb Obłuże nr 103
4) Pętla Pogórze Górne – obręb Pogórze nr 779, 751, 776
5) Pętla Oksywie Dickmana – obręb Oksywie nr 2207
6) Pętla Dąbrowa Miętowa - obręb Dąbrowa nr 1201, 1234
7) Pętla Orłowo SKM Klif – obręb Orłowo nr 1878, 1883


Własność działek

M. Gdynia, Skarb Państwa

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada zwiększenie potencjału zatrzymywania i magazynowania wody deszczowej na terenach zielonych w obrębie 7 pętli autobusowych/trolejbusowych na terenie Gdyni. Miejsce końcowe postoju autobusów oraz trolejbusów składa się z układu drogowego oraz wysepki, która najczęściej jest terenem zielonym obsianym trawą. Planowane działania obejmują budowę rabat lub niecek retencyjnych na takich wysepkach oraz wykonanie „śluz, tj. wyciętych co 10m przerw w krawężnikach umożliwiających spływ wody deszczowej z jezdni na tereny zielone pętli. Aby tereny zielone mogły przechwytywać wodę opadową z ulic i chodników, muszą być usytuowane
poniżej ciągów komunikacyjnych. Woda odpływa wówczas swobodnie przez obniżenie części krawężnika, które stanowi najprostszą formę odwodnienia ulicy.

Teren zielony zostanie dostosowany do roślinności lubiącej okresowe zalewanie (szczegółowa roślinności zostanie określona na etapie realizacji projektu). Odpowiednie podłoże zapewni dużą chłonności wody deszczowej w okresie wilgotnym i jednocześnie stanie się jej rezerwuarem w okresie suszy. Każda lokalizacja powinna być rozpatrywana indywidualnie zarówno w zakresie projektowania, jak i wyboru zalecanej roślinności – wybrane pętle różnią się dostępną powierzchnią biologicznie czynną i ukształtowaniem.

Planowane działania:
1. Prace przygotowawcze:
a) usunięcie gruzu i resztek budowlanych (jeśli konieczne)
b) usunięcie darni/chwastowiska wraz z wywozem
c) przygotowanie terenu pod obsadzenia roślinności na głębokości 30 cm (ziemia urodzajna z chalcedonitem)
d) warstwa drenażu 10 cm
e) przebudowa krawężników.

2. Nasadzenia roślinności:
a) sadzenie roślin,
b) ściółkowanie korą bez geowłókniny.

3. Pielęgnacja 1-roczna.

Efektem projektu będą zielone obszary, które retencjonują wodę, obniżają lokalnie temperaturę oraz poprawiają estetykę otoczenia pętli autobusowych.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest:
– miejscowe zatrzymanie wody i zwiększenie jej retencji w środowisku,
– oszczędzanie zasobów wodnych,
– opóźnienie spływu wody deszczowej (opady nawalne),
– zwiększenie bioróżnorodności.

Obecne zmiany klimatu skutkują zwiększeniem zjawisk ekstremalnych takimi jak susza lub powódź. Konieczne jest zwiększanie możliwości buforowych miast, w tym wykorzystywanie wody deszczowej w każdy możliwy sposób zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) Koszt (cena x ilość)
1projekt 10 tys. zł x 7 lokalizacji70000 zł
2wykonanie rabaty lub niecki retencyjnej 260zł/m2 x ok. 3 450 m2 łącznie z roczną pielęgnacją894000 zł
3 koszty ingerencji w krawężniki (cięcie lub obniżenie)36000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1000000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy